Amlíne an Chrannchuir Náisiúnta

Bunaíodh an Crannchur Náisiúnta sa bhliain 1987 agus, ón uair sin i leith, tá breis agus €6 billiún cruinnithe aige le haghaidh dea-chúiseanna.

An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 1986

Bunaíodh an Crannchur Náisiúnta faoin Acht um Chrannchur Náisiúnta 1986. Bhí sé á oibriú faoi cheadúnas ag Cuideachta Chrannchur Náisiúnta An Post faoi úinéireacht an Stáit go dtí 2014.  Cheadaigh an t-aire rialtais ábhartha cluichí nó athruithe ar chluichí agus rinne sé bainistiú agus rialú ar Chiste an Chrannchuir Náisiúnta a choinnítear i mBanc Ceannais na hÉireann.  Thosaigh an Crannchur Náisiúnta ag oibriú nuair a sheol sé an chéad scríobchárta i mí an Mhárta 1987.  Cuireadh an chéad Lotto tarraingt sheachtainiúil den Chrannchur Náisiúnta ar siúl i mí Aibreáin 1988.

An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 2013

Ina ionad sin, foráladh in Acht 2013 do phróiseas iomaíoch don cheadúnas chun an Crannchur Náisiúnta a oibriú chomh maith le Rialtóir neamhspleách chun an t-oibreoir príobháideach a choinneáil cuntasach agus Ciste an Chrannchuir Náisiúnta a bhainistiú agus a rialú.  Tá an Crannchur Náisiúnta faoi úinéireacht an Stáit i gcónaí agus tá Ciste an Chrannchuir Náisiúnta fós ar siúl i mBanc Ceannais na hÉireann.  I mí Feabhra 2014, bhronn Rialtas na hÉireann an ceadúnas ar Premier Lotteries Ireland ar feadh 20 bliain. Thosaigh PLI ag oibriú an Chrannchuir Náisiúnta i mí na Samhna 2014.  Bunaíodh oifig neamhspleách Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus ghlac an chéad Rialálaí leis an bpost i mí na Samhna 2014.