De réir an ghealltanais faoi rannán 2.4 den Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí 2014-2016 go bhfoilseofaí faisnéis airgeadais áirithe agus ráitis airgeadais áirithe, foilsíonn Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta sceidil ráithiúla d’orduithe ceannaigh ar mó iad ná €20,000.

Orduithe Ceannaigh 2024

Quarter 1 2024

Orduithe Ceannaigh 2023

Quarter 1 2023

Quarter 2 2023

Quarter 3 2023

Quarter 4 2023

Orduithe Ceannaigh 2022

Quarter 1 2022

Quarter 2 2022

Quarter 3 2022

Quarter 4 2022

Orduithe Ceannaigh 2021

Quarter 1 2021

Quarter 2 2021

Quarter 3 2021

Quarter 4 2021

Orduithe Ceannaigh 2020

Quarter 1 2020

Quarter 2 2020

Quarter 3 2020

Quarter 4 2020

Orduithe Ceannaigh 2019

Quarter 1 2019

Quarter 2 2019

Quarter 3 2019

Quarter 4 2019

Orduithe Ceannaigh 2018

Quarter 1 2018

Quarter 2 2018

Quarter 3 2018

Quarter 4 2018

Orduithe Ceannaigh 2017

Quarter 1 2017

Quarter 2 2017

Quarter 3 2017

Quarter 4 2017

Orduithe Ceannaigh 2016

Quarter 1 2016

Quarter 2 2016

Quarter 3 2016

Quarter 4 2016

Orduithe Ceannaigh 2015

Quarter 1 2015

Quarter 2 2015

Quarter 3 2015

Quarter 4 2015