Comhaltaí an Oireachtais

Ar aon dul leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 2016, féadfaidh comhaltaí an Oireachtais teagmháil a dhéanamh le Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta trí oireachtas@rnl.ie.

Gheobhaidh tú admháil laistigh de thrí lá oibre agus gheobhaidh tú freagra substainteach laistigh de 15 lá oibre.

Dáta na Ceiste Freagra
Deireadh Fómhair 2022 Níor thóg baill foirne Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta aon eitiltí intíre ón mbliain 2019 go dtí an bhliain 2021 agus sa chéad naoi mí den bhliain 2022.