Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta do chearta agus do phríobháideachas daoine aonair a chosaint i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an GDPR) agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 – 2018.

Is é Cian O’Sullivan an tOifigeach Cosanta Sonraí agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis ag dpo@rnl.ie nó ag 01-872-7932.

Statement of Information Practices