Cruthaíodh Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta leis an Acht um Chrannchur Náisiúnta, 2013, chun formhaoirseacht neamhspleách a dhéanamh ar oibriú Chrannchur Náisiúnta na hÉireann. Ceapadh an chéad Rialálaí i mí na Samhna 2014. 

Oibríonn cuideachta phríobháideach Premier Lotteries Ireland (DAC) Crannchur Náisiúnta na hÉireann, go ceann tréimhse 20 bliain ó 2014. Ní mór don Oibritheoir cluichí a dhearadh, cainéil chuí mhiondíola agus ar líne a oibriú, cuibheas an chórais cearrbhachais a chinntiú, agus an Crannchur Náisiúnta a fhógairt agus a chur chun cinn.  Ní mór don Oibritheoir an reachtaíocht agus an Ceadúnas arna ndearadh ag rialtas na linne a chomhlíonadh. Ní fhéadfaidh an Rialálaí an Ceadúnas a leasú ach amháin laistigh de pharaiméadair áirithe agus le comhaontú ón Oibritheoir. 

Comhlíonann an Rialálaí feidhmeanna éagsúla chun a chinntiú go gcloítear le téarmaí an chomhaontaithe ceadúnais idir an Stát agus an tOibritheoir, go n-aistrítear chuig an Stát na cistí uile a chruinnítear le haghaidh dea-chúiseanna agus go dtugtar cuntas sna cistí sin, agus go mbíonn trádmharcanna Crannchuir Náisiúnta á gcosaint. 

Oibríonn na hoifigigh in Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta chun a chinntiú go mbíonn an Cheadúnas ag oibriú sa chleachtas. Tá sraith chuimsitheach sásraí formhaoirseachta i bhfeidhm agus bunaíodh cuntas teiste maidir leis an oibritheoir a thabhairt chun cuntais.