De réir ailt 22 agus 44 den Acht um Chrannchur Náisiúnta, 2013, cuireann Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta na Tuarascálacha Bliantúla agus Cuntais d’Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus do Chiste an Chrannchuir Náisiúnta do gach bliain dar críoch an 31 Nollaig i láthair.