Fáilte chuig suíomh gréasáin Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta

homepage-image

Is oifig rialála f neamhspleách í Oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta (RNL) arna bunú le reacht agus tá ról na hOifige sonraithe san Acht um Chrannchur Náisiúnta 2013. Déanann an Rialtóir na feidhmeanna seo a chomhlíonadh sa chaoi is gur dócha go gcinnteofar –

  1. go ndéanfar an Crannchur Náisiúnta a reáchtáil go cuí,
  2. go ndéanfar leasa rannpháirtithe an Chrannchuir Náisiúnta a chosaint,
  3. go ndéanfar inbhuanaitheacht fhadtéarmach an Chrannchuir Náisiúnta a chosaint, agus

faoi réir a) go c), go gcinnteofar go ndéanfar an méid agus is féidir d’ioncam an Chrannchuir Náisiúnta a chur ar fáil ar mhaithe le Cúiseanna Maithe.

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2021 ar fáil anois anseo.

Tá Ráiteas Straitéise 2022 -2024 ó Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta ar fáil anseo.

Tá sé mar a leagtar amach gach ceann de na róil seo laistigh de struchtúr na heagraíochta anseo.