Iarratais ar Fhaomhadh ón Oibreoir

Éilíonn raon de ghníomhaíochtaí an Oibreora faomhadh nó toiliú i scríbhinn ón Rialtóir faoin gCeadúnas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

 • Cluichí crannchuir nua nó leasaithe.
 • Soláthraithe seirbhíse nua.
 • Líne thuairiscithe don iniúchadh inmheánach.
 • Cur Síos Infhaofa ar phróisis agus ar chórais.
 • Athruithe ar Chóid Chleachtais maidir leo seo a leanas:
  • An Cód Cleachtais maidir le Rannpháirtithe.
  • An Cód Cleachtais maidir le Díolacháin.
  • An Cód Cleachtais maidir le Fógraíocht.