Teagmháil

Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta

Bloc D
Irish Life Centre
Sráid na Mainistreach íochtarach
Baile Átha Cliath 1

Éirchód: D01 W2H4
+353 1 8727932
info@rnl.ie

Le haghaidh fiosruithe maidir le Saoráil Faisnéise téigh i dteagmháil linn ag foi@rnl.ie

 

Oifigeach Cosanta Sonraí 

Is é Cian O'Sullivan an tOifigeach Cosanta Sonraí agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis ag dpo@rnl.ie nó ag 01-872-7932