Teagmháil

Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta

Bloc D
Irish Life Centre
Sráid na Mainistreach íochtarach
Baile Átha Cliath 1

Éirchód: D01 W2H4
+353 1 8727932
info@rnl.ie

 

Saoráil Faisnéise

Le haghaidh fiosruithe maidir le Saoráil Faisnéise téigh i dteagmháil linn ag foi@rnl.ie

Oifigeach Cosanta Sonraí

Is é Cian O'Sullivan an tOifigeach Cosanta Sonraí agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis ag dpo@rnl.ie nó ag 01-872-7932

Oifigeach Rochtana

Is í Mary McNabola an tOifigeach Rochtana agus is féidir teagmháil a dhéanamh léi ag marymcnabola@rnl.ie nó ag 01-872-7932

Nochtaí Cosanta

Nochtadh Cosanta a dhéanamh do Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta, féach anseo le do thoil.

Ceisteanna Meáin

Déan teagmháil le do thoil le Karen Jones ag KarenJones@gibneycomm.ie nó Fiachradh McDermott ag fmcdermott@gibneycomm.ie ag Gibney Communications nó ag 01-661-0402