Fealsúnacht RNL

Eascraíonn Fís, Misean agus Luachanna Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta ón Acht um Chrannchur Náisiúnta agus ó luachanna na hearnála poiblí mar atá sonraithe anseo thíos:

Fís

Crannchur sábháilte, inbhuanaithe, atá reáchtáilte i gceart a chur ar fáil ar mhaithe leis na torthaí is fearr a bhaint amach do chúiseanna maithe.

Misean

Is é misean an Rialálaí é seo a bhaint amach tríd and méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Oibríochtaí an Chrannchuir Náisiúnta a mhaoirsiú agus comhlíonadh mar a éilítear a chur i bhfeidhm
 • Moltaí ón Oibreoir a bhreithniú agus iad a fhaomhadh de réir mar is cuí
 • Ciste an Chrannchuir Náisiúnta a bhainistiú agus a rialú
 • Cearta forfheidhmithe trádmharcanna an Chrannchuir Náisiúnta a chur i bhfeidhm
 • A chinntiú go nglactar le dea-chleachtas i rialachas i mbainistíocht agus rialachas na hOifige

Luachanna an Rialálaí

Ghlac an Rialálaí le luachanna a chuirfidh Oifig an Rialálaí i bhfeidhm ina cuid gníomhaíochtaí. Is iad na luachanna seo:

 • Neamhspleáchas a choimeád
 • Gníomhú i gcónaí le neamhchlaonadh agus iomláine
 • Oibriú ar bhealach gairmiúil agus éifeachtach
 • Ár ndúshláin uathúla a bhaint amach agus a bheith nuálach inár gcur chuige
 • Trédhearcacht inár gcuid oibre a chothú
 • Luach daoine a thuiscint

Aithníonn RNL an tábhacht a bhaineann lena fhís, a mhisean agus a luachanna ó thaobh caighdeáin arda a choinneáil agus soláthar ardchaighdeáin seirbhíse a chur ar fáil.