Scéim Foilseacháin SF

Tá sé de cheangal ar chomhlachtaí SF, faoi Alt 8 den Acht um SF, faisnéis a ullmhú agus a  fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de SF, le haird ar phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta, agus na cuntasachta. Ar an gcaoi seo, féadtar taifid a fhoilsiú agus a thabhairt lasmuigh de SF ar an gcoinníoll nach bhfuil foilsiú nó rochtain ar na taifid sin i gcoinne an dlí. Faoin scéim tá ar chomhlachtaí SF faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó.

Féach thíos Scéim Foilseacháin Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta. Tá naisc ag gabháil le gach mír chuig an fhaisnéis iomchuí ar shuíomh gréasáin RNL. Murar féidir leat an fhaisnéis atá á lorg agat a aimsiú anseo, d’fhéadfá cuardach a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi conas iarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh cliceáil anseo.

Faisnéis arna Coinneáil faoin Scéim Foilseacháin:

A – Faisnéis faoi chomhlacht SF
B – Seirbhísí arna soláthar
C – Próiseas déanta cinntí le haghaidh mórthograí beartais
D – Faisnéis airgeadais
E – Soláthar
F – Loganna Noctadh um Shaoráil Faisnéise
Tuilleadh Eolais:

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin Scéim Foilseacháin téigh i dteagmháil leis an Oifig ag 01 872 7932 nó tríd an ríomhphost foi@rnl.ie