Faisnéis Airgeadais

Tá Oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta maoinithe trí thobhach a fheidhmíonn an Crannchur Náisiúnta.

Socraíodh an tobhach seo ar dtús ag €1.5 milliún in aghaidh na bliana agus tá sé innéacsaithe gach blain de réir an Phraghasinnéacs Tomhaltóirí. Ba é €1,517,500 an tobhach le haghaidh 2021.

Féach an taobh-bharra ar dheis le haghaidh tuilleadh eolais.