Cód Iompraíochta

Bítear ag súil go gcloífidh gach duine atá fostaithe in Oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta lenár Cód maidir le hIompraíocht Gnó 2023

Seo a leanas príomhghnéithe an chóid seo:

  • Caighdeáin arda a choinneáil sa soláthar seirbhíse.
  • Iad féin a iompar go cuí ag an obair.
  • Caighdeáin arda chuibhis a choinneáil.