Iarratais ar Fhaomhadh ón Oibreoir

Éilíonn raon de ghníomhaíochtaí an Oibreora faomhadh nó toiliú i scríbhinn ón Rialtóir faoin gCeadúnas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

  • Cluichí crannchuir nua nó leasaithe.
  • Soláthraithe seirbhíse nua.
  • Líne thuairiscithe don iniúchadh inmheánach.
  • Cur Síos Infhaofa ar phróisis agus ar chórais.
  • Athruithe ar Chóid Chleachtais maidir leo seo a leanas:
    • An Cód Cleachtais maidir le Rannpháirtithe.
    • An Cód Cleachtais maidir le Díolacháin.
    • An Cód Cleachtais maidir le Fógraíocht.