Beartas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais

Suíomh Gréasáin Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta. Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais i ndáil leis an suíomh gréasáin seo. Nílimid freagrach as aon ábhar nó na cleachtais phríobháideachais ar shuíomhanna gréasáin eile. Tá sé follasach cé na naisc atá ann ar ár suíomh le suíomhanna gréasáin seachtracha. Baintear úsáid as roinnt téarmaí sa ráiteas seo atá mínithe ag deireadh an leathanaigh.

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag Oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta ar do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileoidh an oifig aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan cead soiléir a fháil uait roimh ré. I gcás go mbaileofar eolas pearsanta fút a chuireann tú ar fáil go deonach caithfear leis an eolas sin de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Bailiú agus úsáid Eolas Pearsanta

Ní bhaileodh Oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, ach amháin eolas a chuirfidh tú ar fáil go deonach (mar shampla trí ríomhphost a chur chugainn). Maidir le haon eolas a bhaileofar ar an mbealach seo ní chuirfear é ar fáil do thríú páirtí, agus ní bhainfidh RNL úsáid as ach chun na críche lenar cuireadh é ar an fáil ar an gcéad dul síos.

Bailiú agus úsáid eolais theicniúil

Ní bhailíonn an suíomh gréasáin seo fianáin, ach amháin na fianáin shealadacha “seisiúin” a chuireann ar chumas bhrabhsálaí gréasáin an chuairteora cuimhneamh ar na leathanaigh ghréasáin ar tugadh cuairt orthu cheana féin. Féadfaidh cuairteoirí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo gan aon fheidhmiúlacht a chailliúint i gcás go ndéantar a mbrabhsálaí gréasáin a dhíchumasú.

Déanann ár soláthraí seirbhíse idirlín sonraí teicniúla i ndáil le cuairteanna a logáil ar mhaithe le staitisticí a choinneáil. Ní dhéanfaimid aon eolas a bhailiú a d’fhéadfadh céannacht ár gcuairteoirí gréasáin a nochtadh. Déantar na sonraí teicniúla a bhailítear a theorannú do na míreanna seo a leanas:

  • Seoladh IP fhreastalaí gréasáin an chuairteora
  • Ainm an fhearainn barrleibhéil a úsáideadh (mar shampla .ie, .com, .org, .net)
  • An seoladh gréasáin a bhí in úsáid ag an gcuairteoir díreach sular shroicheadar ár suíomh, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh
  • Sonraí na conaire cliceála a léiríonn trácht na gcuairteoirí timpeall an tsuímh ghréasáin (mar shampla leathanaigh a bhfuarthas rochtain orthu agus cáipéisí a íoslódáladh)
  • An cineál brabhsálaí gréasáin a d’úsáid an cuairteoir gréasáin.

Ní dhéanfaidh RNL aon iarracht cuairteoirí aonair a shainaithint, ná sonraí teicniúla arna liostáil thuas a aithint le haon duine aonair ar leith. Tá sé ina bheartas ag RNL gan eolas teicniúil dá leithéid i ndáil le cuairteoirí indibhidiúla gréasáin a scaoileadh riamh chuig aon tríú páirtí (ach amháin ár soláthraí seirbhíse idirlín, a choinníonn taifead de na sonraí sin ar ár son agus atá faoi cheangal maidir le rúndacht a chaomhnú i ndáil leis seo), mura bhfuil sé de dhualgas orthu an t-eolas sin a scaoileadh de réir riail an dlí. Ní bhainfidh ach RNL úsáid as an eolas teicniúil seo, agus fiú sa chás sin ní bhainfidh RNL úsáid as ach chun críocha staitistiúla. Ba chóir duit a mheabhrú nach “sonraí pearsanta” iad sonraí teicniúla, nach féidir linn céannacht duine ar leith a aithint uathu, chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Gluais téarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí gréasáin  - An bogearra a úsáidtear chun leathanaigh ghréasáin a léamh. Mar shampla Microsoft Internet Explorer, FireFox, Mozilla, Netscape Navigator agus Opera.

Seoladh IP  -  Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), agus é sin ina chód “prótacail idirlín” (mar shampla 192.168.72.34).

Tá seoladh IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé nach gá go mbeadh an seoladh sin mar an gcéanna gach uair a dhéantar an ceangal leis an idirlíon.

Fianáin – Píosaí beaga faisnéise, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire. Féadfaidh an suíomh gréasáin d’fhianáin a léamh má thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin arís ina dhiaidh sin. Féadfaidh an fhaisnéis arna stóráil i bhfianán a bheith bainteach le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir aitheantas ar leith ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin tú “a aithint” i gcás go dtugann tú cuairt air arís. Go ginearálta, ní choinníonn fianáin aon fhaisnéis phearsanta ar féidir tú a aithint uaithi, murar chuir tú féin faisnéis dá leithéid ar fáil ar an suíomh gréasáin.