Fealsúnacht RNL

Eascraíonn Fís, Misean agus Luachanna Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta ón Acht um Chrannchur Náisiúnta agus ó luachanna na hearnála poiblí mar atá sonraithe anseo thíos:

Fís

Crannchur sábháilte, inbhuanaithe, atá reáchtáilte i gceart a chur ar fáil ar mhaithe leis na torthaí is fearr a bhaint amach do chúiseanna maithe.

Misean

Tá sé mar aidhm againn ár bhfís a bhaint amach ar na bealaí seo a leanas:

  1. Bainistiú agus rialú a dhéanamh ar Chiste an Chrannchuir Náisiúnta
  2. Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Chrannchuir Náisiúnta
  3. Géilliúlacht don Acht agus don Cheadúnas a Fhorfheidhmiú
  4. Bainistiú a dhéanamh ar oifig Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta.

Luachanna

Seo a leanas ár luachanna ó thaobh bhaint amach na hoibre anseo:

  1. Neamhspleáchas
  2. Ionracas
  3. Oscailteacht
  4. Saineolas
  5. Dea-rialachas

Aithníonn RNL an tábhacht a bhaineann lena fhís, a mhisean agus a luachanna ó thaobh caighdeáin arda a choinneáil agus soláthar ardchaighdeáin seirbhíse a chur ar fáil.