Bainistíocht & Struchtúr

liam-sloyan

Liam Sloyan – Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta

Tá an tUasal Sloyan ina Chomhalta de Chumann na nAchtúirí in Éirinn agus ina Chomhalta d’Institiúid na nAchtúirí sa Bhreatain. Tá céim mháistreachta aige sa Mhatamaitic agus sa Staitistic. Sular ceapadh é ina Rialtóir ar an gCrannchur Náisiúnta bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar an Údarás Árachais Sláinte, an comhlacht reachtúil atá freagrach as rialú a dhéanamh ar mhargadh na sláinte príobháidí. Roimhe sin d’oibrigh sé i réimse an airgeadais, na géilliúlachta agus an bhainistithe riosca sa tionscal árachais.

derek

Derek Donohoe – Leas-Rialtóir agus Ceann ar an Aonad Iniúchóireachta agus Airgeadais

Tá an tUasal Donohoe ina Chomhalta ar Chuntasóirí Cairte Éireann agus tá Dioplóma aige sa Chuntasaíocht Fhóiréinseach. Tá breis is 30 bliain de thaithí aige i gcúrsaí cuntasaíochta agus iniúchóireachta. Bhí sé ina pháirtnéir i gcleachtas mór cuntasaíochta in Éirinn agus tá taithí shuntasach aige i réimsí a bhaineann le hiniúchóireacht, tuairisciú airgeadas, cuntasaíocht fhóiréinseach, rialachas corparáideach, géilliúlacht agus athbhreithnithe sa dícheall cuí. Chuir sé seirbhísí iniúchóireachta agus géilliúlachta ar fáil do raon aonán rialáilte san earnáil airgeadais ar feadh na mblianta.

 

Cliceáil anseo chun amharc ar Chairt na hEagraíochta.